miércoles, 18 de enero de 2017

El primer añito del Príncipe Elijah

Ay, ay, ay, Eli!!! Si supieras tooooodo lo que ha hecho tu madre para celebrar tu primer añito!!!!!!
Ha movido cielo y tierra, contactado con casi todos los países y ha hablado todos los idiomas.
Conmigo, por ejemplo, tuvimos que inventar uno: tagaespanglés, que es una mezcla de su tágalo, mi español, y el medio inglés de ambas más la traducción a veces graciosa de Google. Pero aún así, todo funcionó bien (yo me tuve que tomar luego un mes de vacaciones... supongo que tu mami también).
Espero que lo hayan pasado hermoso, gracias Sharrylaine!
----------------------------------------------
Ay, ay, ay, Eli!!! Kung alam mo ang lahat ng bagay na ginawa ng iyong ina upang ipagdiwang ang iyong unang kaarawan !!!!!!
Siya ay inilipat ang langit at lupa, Nakipag-ugnay halos lahat ng mga bansa at pasalitang lahat ng wika.

Me, halimbawa, nagkaroon kami upang ilikha ang isang: tagaespanglés, na kung saan ay isang timpla ng mga tagalog, ang aking Espanyol, at Ingles sa pamamagitan ng dalawang higit pang mga minsan nakakatawa pagsasalin ng Google. Ngunit pa rin, lahat ng bagay ay nagtrabaho ng mabuti (I had sa kumuha sa akin vacation isang buwan pagkatapos ... ako hulaan ang iyong ina masyadong).
Umaasa ako na mayroon kang magandang nakaraan, thanks Sharrylaine!

No hay comentarios:

Publicar un comentario